Sosyal Medya çalışmalarımız

Beytullâh’a ulaşmak, çevresinde pervane olmak, onun gölgesinde alnımızı secdeye koymak, yaşlı gözlerle onu temâşâ ederek, ellerimizi semâya kaldırıp Rabbimize duâ etmek, coşkulu gönüllerde akan sele karışmak, ilk İslâm nûrunun doğduğu diyârda dolaşmak, Rasûlullah(sav) Efendimizin ayak bastığı yerlerde gezmek, İslâmın ilk mücadelelerinin yaşandığı meydanlarda bulunmak, nice acı-tatlı, ama neticede hepsi birbirinden güzel ibret levhalarıyla dolu hâtırâları yerli yerinde hissetmek, azmimizi kuvvetlendirmek, gönüllerimizin sâfiyetini arttırmak şüphesiz mü’min gönüller olarak arzusuyla dolup taştığımız duygularımızın ön saflarında yer alır.

Günümüzün imkânları, bu arzuyu gerçekleştirmek hususunda eskiye göre çok daha müsâit bir zemin hazırlamış, Mukaddes Diyara yol bulan gönüller, daha şevkli ve şuurlu bir manzara arzederek akmaya başlamışlardır.

Mukaddes Diyar'a yol tutacak mü’min kardeşlerimiz Sosyal Medya da ; Hacc ve Umre ibadetleri hakkında bilgi vermek, “Harem i Şerif te” namazların duyurularını, imamların ve müezzinlerin isimlerini, ayrıca ziyaret yerlerini teferruata dalmadan ve anlaşılabilecek bir üslûb ile paylaşımlar ypmaktayız.

Tahmininizden daha fazla istifade edeceğinizi umuyoruz. Rabbimiz’den her geçen gün artan bir basîret ve şuur, artan bir ilim ve irfanla tak vücud haline gelmelerini, kaynaşmalarını niyaz ediyoruz.